Tel. 503-172-118
509-616-226
e-mail: info@rzetelnaksiegowa.biz.pl
Biuro rachunkowe Małgorzata Brzuszkiewicz ma swoją siedzibę w Gdyni Oferujemy prowadzenie książki przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych. W ofercie również obsługa kadrowo płacowa. Doświadczenie w zakładaniu działalności gospodarczej.

Oferta

Nasze Biuro Rachunkowe specjalizuje się w obsłudze małych i średnich firm, praktyk lekarskich, wspólnot mieszkaniowych oraz stowarzyszeń i fundacji w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac.

1. Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
2. Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
3. Prowadzenie ksiąg handlowych
 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (ksiągi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług )
 • rozliczenie właścicieli
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych)
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
4. Obsługa kadrowo płacowa
Sporządzanie:
 • list płac
 • deklaracji ZUS
 • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT4)
 • deklaracji PFRON
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia
 • nadzór nad dokumentację kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych
5. Pomoc w rejestracji działalności gospodarczej
 • osobom fizycznym
 • w formie spółki cywilnej
 • w formie spółki osobowej
 • formie spółki partnerskiej
 • oraz w formie spółki handlowej
6. Pozostałe oferowane usługi
 • Przygotowanie i wydruk przelewów
 • Monitorowanie należności
 • Sporządzenie zestawień należności
 • Windykacja należności
 • Negocjowanie sposobu i terminu spłat należności
 • opracowywaniu wniosków kredytowych
 • inne usługi po uzgodnieniu z klientem

Sprawdź naszą ofertę
Oferta biura rachunkowego w Gdyni
Cennik naszych usług
Cennik usług księgowych w Gdyni
Copyright by www.rzetelnaksiegowa.biz.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. | Biuro rachunkowe Gdynia | Księgowość Gdynia
start